نوشته‌ها

دکتر فریبرز درتاج drdortaj.ir

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اهمالکاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان منطقه ۱۵ شهر تهران

وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۰۵۷۱۶
‏عنوان و نام پدیدآور : اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اهمالکاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان منطقه ۱۵ شهر تهران [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش نسرین محمدی کمال‌آبادی؛ استاد راهنما عبدالله شفیع آبادی؛ استاد مشاور فریبرز درتاج.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی‌ارشد): مشاوره مدرسه.
‏محل و سال اخذ مدرک : تهران، ۱۳۹۲.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه علامه طباطبایی، پردیس آموزش‌های نیمه‌حضوری.

 

منبع : اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کلاس سوم راهنمایی مدارس راهنمایی شهر کاکی

دکتر فریبرز درتاج drdortaj.ir

پایان نامه : اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کلاس سوم راهنمایی مدارس راهنمایی شهر کاکی

 

دسترسی به فایل تمام متن : http://dl.nlai.ir/UI/85c7627f-13d6-4fe0-8555-d9f9f77c1d8b/Catalogue.aspxبرای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به “تالار منابع رقمی” مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۳۴۸۱
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۴۵۱۰۵
‏عنوان و نام پدیدآور : اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کلاس سوم راهنمایی مدارس راهنمایی شهر کاکی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش سمیه یزدان‌پناه؛ استاد راهنما فریبرز درتاج؛ استاد مشاور صغری ابراهیمی‌قوام.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): مشاوره ، گرایش مدرسه.
‏محل و سال اخذ مدرک : تهران۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه علامه طباطبایی، پردیس آموزش‌های نیمه حضوری.
‏مشخصات نشر : ۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ز، [۱۰۸] ورق: جدول.